பிறந்தநாள் வாழ்த்து – Notice

கரண் – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

அச்சுவேலியை சேர்ந்த செல்வன் கரண் அவர்கள் தனது 22 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (06.10.2019) ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். செல்வன் கரண் அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும் நலமும் பெற்று வாழ... Read more »

சத்தியேந்திரன் (சத்தி) – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த செல்வன் சத்தியேந்திரன் அவர்கள் தனது 33 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (27.06.2019) வியாழக்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். செல்வன் சத்தியேந்திரன் அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும் நலமும் பெற்று வாழ... Read more »

Advertisement

வெங்கட சுப்பிரமணியக்குருக்கள்(மோகன்) – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

இலங்கையின் தலைசிறந்த சிவாச்சாரியாரும், தொலைக்காட்சி வானொலி புகழ் ஆன்மீகத் திலகமும், பிரபல வயலின் வித்துவானுமாகிய வெங்கட சுப்பிரமணியக்குருக்கள்(மோகன்) ஐயா அவர்கள் தனது பிறந்த தினத்தை இன்று (13.06.2019) வியாழக்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். வெங்கட சுப்பிரமணியக்குருக்கள்(மோகன்) அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல்... Read more »

திரு சுஜான் – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த திரு சுஜான் அவர்கள் தனது 32 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (10.06.2019) திங்கட்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். திரு சுஜான் அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும் நலமும் பெற்று வாழ... Read more »

செல்வன் அஜய் – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த செல்வன் அஜய் அவர்கள் தனது 30 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (10.06.2019) திங்கட்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். செல்வன் அஜய் அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும் நலமும் பெற்று வாழ... Read more »

திருமதி ஷார்மி கோபி – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த திருமதி ஷார்மி கோபி அவர்கள் தனது பிறந்த தினத்தை இன்று (10.06.2019) திங்கட்கிழமை தனது வீட்டில் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். திருமதி ஷார்மி கோபி அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும் நலமும் பெற்று வாழ... Read more »

செல்வன் சாகீத் – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

கைதடி நுணாவிலைச் சேர்ந்த செல்வன் சாகீத் அவர்கள் தனது 01 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (08.06.2019) சனிக்கிழமை தனது வீட்டில் வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். செல்வன் சாகீத் அவர்கள் இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடனும் சகல வளமும்... Read more »

திருமதி நிசாந்தினி – பிறந்தநாள் வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணத்தை வசிப்பிடமாக கொண்ட திருமதி நிசாந்தினி அவர்கள் தனது 35 ஆவது பிறந்த தினத்தை இன்று (27.05.2019) வியாழக் கிழமை தனது வீட்டில் வெகு விமர்சையாகக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றார். திருமதி நிசாந்தினி இறைவன் அருளால் இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புடன் வளமும் நலமும்... Read more »